Ikimetsän® jooga rentoutumiseen, palautumiseen ja lihashuoltoon

Metsän ja joogan yhteisvaikutus hyvinvointiin on voimakas

Ikimetsän® joogassa yhdistyvät luonnon lataavat ja elvyttävät vaikutukset joogan kehoa ja mieltä huoltavaan ja tasapainottavaan vaikutukseen. Ikimetsän® joogan hyvää tekeviä vaikutuksia tuntee jo ensimmäisen kerran jälkeen, mutta jokaisen ihmisen kokemukset syntyvät oman persoonan, temperamentin, terveydentilan ja aikaisempien kokemusten ja oppien sävyttäminä. Kokemukseen vaikuttavat myös vuodenajat ja luonnon tila kuten aurinko, tuuli, lämpötila, ilman kosteus ja maan muodot.

Ikimetsän® joogassa tuhansia vuosia vanhat joogaperinteet yhdistyvät ikiaikaiseen metsään ja ihmisen luonnolliseen yhteiseloon luonnon kanssa. 

Monipuoliset ärsykkeet aktivoivat aivokerroksia tasaisesti

Kuulo-, näkö-, maku-, haju-, ja tuntoaistimme saavat metsässä ärsykkeitä ja antavat paljon prosessoitavaa keholle ja mielelle. Näin eri aivokerrokset aktivoituvat monipuolisesti. Toimimme luonnossa vaistomaisesti oikein. Luonto herättää tahattoman tarkkaavaisuuden, joka ei vaadi ponnisteluja tai tietoista keskittymistä. Kun aistit ovat käytössä monipuolisesti, läsnäolomme lisääntyy, ja sisäinen hälinä lakkaa.

Luonnon elvyttävät vaikutukset alkavat jo 10 minuutin luonnossa oleskelun jälkeen

Luonnon elvyttävät vaikutukset tapahtuvat osin tiedostamattomasti. Jo kymmenen minuutin oleskelu metsässä laskee verenpainetta ja sydämen sykettä, sekä laskee hengitystiheyttä. Luonnossa oleminen laskee stressihormonien tasoa (esimerkiksi kortisolin ja adrenaliinin) ja nostaa hyvänolonhormonien (esimerkiksi serotoniinin ja endorfiinin) tasoa. 

Ehtymättömässä luonnossa oleminen vahvistaa soluhuoltoa, aktivoi parasympaattista hermostoa ja lisää kehon immuunipuolustusta, jolloin puolustuskyky esimerkiksi viruksia vastaan paranee. Maan mikrobeille altistuminen lisää vastustuskykyä. 

Metsässä on raikasta, siellä on helppo hengittää, koska puut tuottavat happea ja sitovat ilman epäpuhtauksia. Havupuut tuottavat fytonsideja, joiden vaikutus on antibioottinen. Ilma nuoressa havumetsässä voi olla lähes steriiliä.  

Jo 20 minuutin oleskelu luonnossa edistää emotionaalista hyvinvointia

Elpymiskokemukset edistävät emotionaalista hyvinvointia. Jo 20 minuutin kuluttua mieliala kohenee. Ajatukset selkeytyvät ja jäsentyvät. Luonnossa saa kokemuksen riittävyydestä. Parhaimmillaan itsetuntemus kehittyy, koska aistiärsykkeet antavat monipuolista prosessoitavaa keholle ja mielelle. Yksinkertaisuus, keveys ja luonnollisuus lisääntyvät ja koettu kaoottisuus vähenee.

Luonnon verkkainen rytmi ja sen hiljaisuus vaikuttavat meihin kokonaisvaltaisesti. Tämä auttaa elämään meitä nykyhetkessä.